Підручники для школи
 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Атестація навчального закладу

 

     ПОГОДЖЕНО:

                                                                                     Начальник відділу освіти

                                                                                    Дніпропетровської райдержадміністрації

                                                                                      _____________________М.О.Шеремет

                                                                                      «_____»____________________

 

АКТ

 про наслідки атестаційної експертизи

КЗ Зорянська середня загальноосвітня школа

 

Підстава: наказ відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації від 09.09.2009р. № 169 «Про атестацію КЗ Зорянська середня загальноосвітня школа в 2009/2010 н.р.»

 

Складено експертною  комісією:

 

Голова: Шеремет М.О. – начальник відділу освіти, освіта вища, ДДУ (викладач історії та суспільствознавства), вчитель-методист

Заступник голови: Крічкевич Є.В. – методист відділу освіти, освіта вища,  державний педагогічний інститут ім.. Д.З. Мануїльського (вчитель російської мови та літератури, вчитель- методист)

 

Члени комісії:

 

1. Заяць Н.П. – методист відділу освіти, освіта вища, Чернівецький державний університет (викладач української мови та літератури),  вчитель-методист

2.Лапичева Л.О. – методист відділу освіти , освіта вища , ДДУ( викладач математики).

3. Олійник Н.М. – методист відділу освіти з виховної роботи, освіта вища, ДДУ (викладач української мови та літератури)

4. Кужель Н.О. – методист відділу освіти з початкової освіти, освіта вища, Глухівський державний педагогічний  інститут ім. С.М.Сергєєва-Ценського (вчитель початкових класів), вчитель-методист

5. Півнєва  Н.В. – методист відділу освіти, освіта вища, ДНУ (викладач біології та хімії)

6. Сіргієнко О.О. – методист відділу освіти з питань опіки і піклування, освіта вища, Слов’янський державний педагогічний інститут (педагогіка і психологія (дошкільна))

7. Сітало Т.А. – методист відділу освіти, освіта вища, Херсонський державний  педагогічний університет ім. Н.К.Крупської   (викладач російської мови та літератури)

8. Тегза Т.Ю. – методист відділу освіти , освіта вища, Ужгородський національний університет. (викладач хімії та біології)

9. Волок Л.П. - методист відділу освіти , освіта вища, ДНУ, (викладач історії та суспільствознавства)

10. Грищенко Н.І. – голова райкому профспілки працівників освіти, освіта вища, Бердянський  державний  педагогічний інститут ім.Осипенко (вчитель початкових класів), вчитель-методист

11. Полив’яний В.В. -  освіта вища, Дніпропетровський металургійний інститут (інженер-металург)

12. Овсюк О.М. – директор КЗ Новоолександрівська середня загальноосвітня школа, освіта вища, КДПІ ім. О.С.Пушкіна (вчитель фізики і математики), вчитель-методист

13. Півнєв В.В. – директор КЗ Балівська середня загальноосвітня школа, освіта вища, Запорізький державний університет (викладач історії та суспільствознавства), вчитель-методист.

 

КЗ Зорянська середня загальноосвітня школа

 

Адреса: 52011

              вул. Леніна,1-А

              с. Зоря

              Дніпропетровський район,

              Дніпропетровська область,

                                                                                    

Телефон: (056) 711-14-80

 

Рік заснування: 1996 р.

 

Форма власності: комунальна

 

Засновник: Дніпропетровська районна рада

 

Підпорядкованість: відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

 

Рівень затвердження та реєстрації статуту:

Статут школи затверджений рішенням сесії п’ятого скликання №198-15 від 22.11.2007року  Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія АОО №183911 (державним реєстратором  Дніпропетровської районної державної адміністрації),  довідка №566 єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: № 23642675

 

Акти:

Акт готовності навчального закладу  до роботи в 2009-2010 навчальному році (копія додається).

 

Приміщення: типове, на умовах комунальної власності.

 

У період з 01 по 12 грудня 2009 року включно на підставі  наказу  відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації від 09.09.2009  № 169  «Про атестацію КЗ Зорянська  середня загальноосвітня школа в 2009/2010 н.р.» було проведено атестаційну експертизу КЗ Зорянська середня загальноосвітня  школа згідно «Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.05 р. № 99.

Експертиза  здійснена за такими основними розділами:

 

Розділ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1.1.1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

 

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами та умотивованості їх розстановки  була  вивчена при розгляді шкільної документації з кадрових питань, а саме: книга обліку педагогічних кадрів, особові  справи працівників, трудові книжки, книги наказів.

Аналіз  шкільної документації показав, що в школі працює 18 вчителів, з них  вищу педагогічну освіту мають 13 вчителів.

З 18 учителів, з повною вищою освітою – 14, (77%); з вищою педагогічною освітою13 вчителів (72 %)

- мають вищу кваліфікаційну категорію -  6 учителів, (33%)

- Спеціаліст І категорії - 6 учителів, (33%)

- Спеціаліст ІІ категорії - 2 учителі, (11% )

- Відповідають займаній посаді - 4 учителі, (22%)

Школа укомплектована педагогічними кадрами,  розстановка кадрів проведена з урахуванням кваліфікаційного рівня учителів, їх психологічної сумісності  з групами  учнів, з якими вони працюють, але є вакансія учителя інформатики, англійської мови та історії. Ці вакансії заповнюються вчителями-сумісниками. Історію читають вчителі, які не є спеціалістами даного предмету.

Укомплектованість школи кадрами становить 95%.

Пропозиції: вирішити заповнення вакансії учителів інформатики та іноземної мови за рахунок підготовки спеціаліста за цільовим направленням з власних випускників.

 

 

Кількість набраних за критерієм балів –  9,77

 

 

Показник освітньої діяльності

 

1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників

 

 У результаті  експертизи освітнього рівня педагогічних працівників  виявлено, що 72% учителів школи мають повну вищу педагогічну освіту.

 

Пропозиції: заохочувати  педпрацівників школи, що мають базову освіту, до вступу на заочні відділення педагогічних вузів з метою отримання ними повної вищої освіти.

 

Кількість набраних за критерієм балів 3

 

 

 

 

Показник освітньої діяльності

 

1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

З метою вивчення  даного показника було проведено бесіду з адміністрацією і педпрацівниками та переглянуті представлені для розглянуто ряд документів, а саме: перспективний план атестації (на 5 років), план атестації на навчальний рік, книга наказів, заяви від педпрацівників на проведення атестації, графік проведення  атестації, журнал протоколів  засідань атестаційної комісії, книги  внутрішкільного  контролю, матеріали творчих звітів педагогів. 

У результаті було встановлено, що атестація в школі проходить згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами та доповненнями, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 грудня  1998 року № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.1998р. за № 792-3232., відкрито, гласно, безконфліктно.

З метою встановлення більш високої категорії адміністрацією школи протягом останніх років не практикувалась позачергова атестація учителів

 

Пропозиції:  провести корекцію роботи щодо проведення атестації учителів початкової ланки, активніше використовувати матеріальні і моральні стимули щодо проведення атестації вчителів.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,66

 

Показник освітньої діяльності

1.1.4 Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників

 

 Експертизою було встановлено, що курсова перепідготовка учителів проводиться відповідно до перспективного і річного плану. Однак план своєчасної курсової перепідготовки учителів початкової школи виконується на 50%. Учителі системно працюють над індивідуальними методичними  темами. Методичне об’єднання школи виеонує провідну роль в підвищенні фахового рівня учителів школи.  Систематично вивчається передовий педагогічний досвід, інноваційні технології.

 

Пропозиції: виконувати план курсової перепідготовки на 100%, рекомендувати адміністрації школи посилити контроль за впровадженням  передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій на всіх етапах навчально-виховного процесу.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 9,42

 

 

 

 

Показник освітньої діяльності

1.1.5 Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами

 

У педколективі працюють вчителі з державними відзнаками творчої сумлінної праці, з них:

«Відмінник  освіти України» - 1,

вчителів-методистів – 1,

старших вчителів -2.

 

Пропозиції: рекомендувати адміністрації  школи і надалі заохочувати  педпрацівників до участі в конкурсах педагогічної майстерності різного рівня.

 

 

Кількість набраних за критерієм балів –7

 

 

 

 

Показник освітньої діяльності

1.1.6 Наукова, науково-методична, дослідницька робота  педагогічних працівників

У школі створена дієва система організації наукової та науково-методичної роботи. Науково-методична робота в школі здійснюється в рамках реалізації загальнообласної науково-методичної проблеми «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості».

Проблематика, над якою працюють методичні обєднання, є актуальною, співзвучною їх. Сучасними педагогічними ідеями, охоплює як навчальні, так і виховну діяльність школярів. 

      Вчителями школи розроблені та впроваджуються  у навчально-виховний процес  нестандартні форми і методи, а саме :

·        робота творчих груп ;

·        психолого-педагогічний семінар «Педагогічні стратегії  розвитку інноваційної особистості в умовах сільської школи»;

·        семінар-практикум  «Інтерактивні методи навчання», «Інноваційні технології в системі традиційної школи »;

·        теоретичний семінар «Формування життєвих компетентностей учнів загальноосвітньої школи»;

·        семінар-тренінг «Шляхи  подолання проблеми у навчанні»;

·        засідання педради  «Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні».

 

Рекомендації: адміністрації школи приділяти більше уваги на розвиток творчого потенціалу учителів, спонукати їх  до розробок власних програм, посібників та участі в публікаціях в педагогічній пресі.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 5

 

 

 

Показник освітньої діяльності

1.1.7 Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи.

Адміністрація школи активно застосовує в управлінні закладом інноваційні управлінські схеми, інформаційні технології. У 2009 році школа ввійшла до складу двох навчально-виховних об’єднань «Перспектива» (Центр технічної творчості та дозвілля школярів і молоді) і «Поклик» (Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). Здобутим теоретичним та практичним досвідом керівництво школи мало можливість поділитися, приймаючи на базі школи директорів шкіл району ( районний семінар директорів шкіл на тему «Роль сільської школи, як центру формування культури здорового способу життя підростаючого покоління»  - 2009рік)

Педагогічний колектив  КЗ Зорянська СЗШ нагороджений:

-  дипломом МОН України за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти 2009 р.;

- дипломом МОН України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу 2008 рік;

- грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської  облдержадміністрації за перемогу в обласному конкурсі по озелененню закладів освіти «Школа – мій  рідний дім» 2007, 2008, 2009 роки

-  за активну участь в обласному фестивалі дитячих театрів «Чародій збирає друзів» 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 роки.

Учні ІІІ ступеню на 100% охоплені профільною освітою (природничо-математичний напрямок).

 

Пропозиції: Підняти рівень участі вчителів в науково-дослідницькій та експериментальній роботі   школи.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 6,92

 

 

 

Показник освітньої діяльності

1.1.8. Організація методичної роботи, її результативність

В школі чітко діє система методичної роботи:

- методична рада школи; 

- профільні методичні об’єднання;

- учителі.

Ця система допомагає організувати методичну роботу  на відповідному рівні.

Учителі вирішують проблеми сільської школи. Але відсутність  в школі виходу до мережі «Інтернет» не  дає  можливості  колективу отримувати оперативну інформацію ззовні і ділитися своїми методичними напрацюваннями..

 

Пропозиції:  Більш широко залучати  педагогічних працівників до розробки власних методичних посібників, авторських програм, розробок уроків на основі  інформатизації навчально-виховного процесу. Знайти можливість для підключення до системи Інтернет

 

 

Кількість набраних за критерієм балів – 8,25

 

 

Показник освітньої діяльності

1.1.9 Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями майбутньої професії

При проведенні  експертизи виявлено, що профорієнтаційна робота   здійснюється в контексті профільної підготовки старшокласників і профорієнтаційної роботи в цілому як під час уроків, так і в системі виховної роботи класних керівників, спрямованої  на  вибір  учнями  майбутньої  професії.

Створені  належні  умови  по  реалізації  завдань  профільного  навчання.  

Школа здійснює допрофільну підготовку  (8 – 9 класи)  формує в учнів готовність до вибору подальшого профілю навчання. З цією метою, окрім державного компоненту, використовується варіативна складова на викладання таких предметів:

 

2009/2010

2008/2009

2007/2008

Географія

 

0,5 год

1 год

Фізика

 

1,5 год

1,5 год

Хімія

 

2,5 год

2 год

Математика

1,5 год

1,5 год

1 год

 

Основна  школа забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти з природничо- математичним профілем  навчання (10 – 11 класи).  Профільне навчання створює оптимальні умови для диференційованого та індивідуального навчання, що дозволяє здобути повну загальну середню освіту з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази освітнього закладу.

 

2009/2010

2008/2009

2007/2008

Географія

1 год

 

1 год

Фізика

 

 

1 год

Хімія

 

1 год

1 год

Математика

2 год

1 год

1 год

Основні напрямки продовження освіти випускниками школи: економічний, математичний, біологічний, юридичний та технічний, що в цілому відповідає  профільній підготовці старшокласників

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжити профорієнтаційну роботу, спрямовану на вибір випускниками школи майбутньої професії,  систематизувати роботу з батьками з питань профорієнтації.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 8,3

 

1.2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА

1.2.1 Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Школа міститься в спеціально призначеній будівлі. Основна будова має 2 поверхи загальною площею 3134 м2. До основної будови примикають два крила: спортивний зал  (площа 155м2) і блок для початкових класів та приміщення ДНЗ«Сонечко» (площа 388 м2).

Будова школи введена в дію у 1996 році. Проектна потужність – 366 місць. Школа має 13 навчальних класів.

·        Приміщення основного (навчального) корпусу перебувають в належному стані, що забезпечує нормальне функціонування установи.

·        Приміщення спортивного залу відремонтовано в 2008 році і відповідає сучасним вимогам

·        Поточні ремонти навчальних кабінетів, їдальні, рекреацій і туалетів проводяться щорічно на належному рівні.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 12

 

 

Показник освітньої діяльності

1.2.2 Зовнішня естетична культура загальноосвітнього навчального закладу

Територія школи  відповідає санітарним правилам і нормам  утримання навчальних закладів, її характеризує раціональний поділ за призначенням : зона відпочинку та ігровий майданчик для початкової школи, спортивний майданчик та стадіон, зелена зона, до складу якої входять квіткові клумби, паркова зона. Пришкільна територія утримується у відмінному стані, вона використовується для формування естетичних смаків, екологічної свідомості та фізичного розвитку учнів.

Пропозиції: адміністрації школи і надалі утримувати територію школи у відповідному санітарному та естетичному стані.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,96

 

 

Показник освітньої діяльності

1.2.3 Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Стан школи відповідає технічним і санітарним вимогам, що передбачені нормативними документами. Витримуються температурний і питний режими. Медичні огляди учнів і персоналу школи проводяться вчасно. Здійснюється  наочна агітаційно-роз’яснювальна робота з питань санітарії, гігієни, протипожежних правил тощо. Разом з тим у школі не працює пожежна сигналізація; частина технічного устаткування школи застаріла і потребує заміни.

Пропозиції: адміністрації школи вжити заходів по заміні застарілого технічного устаткування школи і технологічного устаткування їдальні та вжити заходів по ремонту пожежної сигналізації.

Кількість набраних за критерієм балів – 11,25

 

 

1.2.4 Стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок

Для проведення навчально-виховного процесу в школі  створено  і функціонують такі навчальні кабінети:

- фізики;

- біології;

- хімії;

- інформатики;

- трудового навчання 

Але не створено в школі окремі кабінети для викладання предметів «Захист Вітчизни», ОБЖ, «Основ правознавства».

Школа достатньо забезпечена класними меблями, відповідним обладнанням, дидактичним матеріалом. Комп’ютерний клас  оснащений сучасною технікою  та програмним забезпеченням.  У школі функціонує бібліотека з читальною залою, книжковий фонд, який утримується належним чином.

Водночас експертна комісія констатує недостатню забезпеченість школи ТЗН .

Пропозиції: адміністрації школи знайти альтернативні (державному фінансуванню) шляхи поповнення школи  ТЗН та можливість для організації відсутніх кабінетів.

 

Кількість набраних за критерієм балів 6,23

 

Показник освітньої діяльності

1.2.5 Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою

Школа має 1 комп’ютерний клас (11 комп′ютерів). Програмне забезпечення відповідає діючим навчальним програмам. Комп’ютерна мережа школи не має виходу до інформаційної  мережі  Інтернет, що не дає можливості використовувати вітчизняні та зарубіжні бази даних для навчально-виховного процесу

Викладання основ інформатики в основній школі у 5-8 класах (1 год/тиждень),  здійснюється за рахунок варіативної складової; у 9-11 кл. 2 год. – інваріативна складова навчального плану.

З вересня 2009 року в початковій школі з варіативної частини навчального плану було виділено 1 год/тиждень для вивчення курсу «Сходинки до інформатики» у 2-4 класах.

Кількість учнів на 1 комп’ютер становить близько 14 чоловік (70% навантаження на машину), що відповідає санітарним вимогам.

В 2005 році комп’ютерний клас було укомплектовано новим обладнанням, з цього часу усі учителі школи мають рівний доступ до  роботи в комп’ютерному класі в позаурочний час. Відмічено ріст рівня комп’ютерної грамотності серед педпрацівників школи, два вчителя пройшли курси Інтел

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

3 чол. 17%

4 чол. 22%

7 чол. 39%

16 чол. 89%

 

 

 

Вчителі використовують ліцензійне програмне забезпечення при викладанні деяких розділів таких предметів, як історія, математика, інформатика, сходинки до інформатики.

 

Пропозиції: продовжити роботу по забезпеченню школи сучасною комп’ютерною технікою. Адміністрації вжити заходів по налагодженню виходу школи до мережі Інтернет. Клопотати перед районною адміністрацією про введення штатної одиниці для обслуговування комп’ютерів.

Кількість набраних за критерієм балів – 8,4

 

1.2.6.  Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання

 При розгляді даного показника виявлено: в організації роботи шкільної бібліотеки бібліотекар керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, Статутом середньої загальноосвітньої школи України, Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи;  встановлено,що учні в повному обсязі забезпечені підручниками. Замовлення на підручники подаються у зазначені терміни з урахуванням пропозицій учителів щодо автора підручника .

Навчально-методична література є в бібліотеці в наявності, але в недостатній кількості.

Загальний літературний фонд систематично оновлюється та використовується для організації навчання дітей та самоосвіти педагогів. Щорічно проходить передплата періодичних видань. Облік літератури здійснюється систематично та відповідно до вимог.

Бібліотека знаходиться у відповідному приміщенні, має читальну залу. Бібліотекар чітко веде облік бібліотечних фондів. На високому рівні ведеться робота по збереженню книжок та залученню дітей до читання.

План роботи бібліотеки на рік та перспективний план спрямовані на інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, задоволення потреб у художній та навчально-методичній літературі, збереження книжок та залученню дітей до читання, виховання гармонійно розвинених особистостей. 

 

 

Пропозиції: адміністрації школи вести роботу з поповнення та оновлення фондів шкільної бібліотеки

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,77

 

 

 

Показник освітньої діяльності

1.2.7. Фінансове забезпечення діяльності закладу

 

При вивченні  фінансового забезпечення діяльності закладу встановлено, що бюджетні кошти, котрі відпускаються на утримання закладу, школою використовуються раціонально, кошторис виконується, ведеться робота з економії фінансових ресурсів. Матеріальні цінності, що перебувають на балансі школи, зберігаються, використовуються і списуються з дотриманням норм.

 

Пропозиції: продовжувати здійснювати фінансове забезпечення діяльності закладу  з дотриманням  нормативно-правової бази на високому рівні.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 11,12

 

 

Кількість набраних за критерієм балів за розділом І:  10,43 бали

 

Відповідає   достатньому  рівню

 

 

 

Розділ ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.  Рівень навчальних досягнень учнів

 

Показник освітньої діяльності

2.1.1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

 

Під час вивчення даного показника встановлено, що в школі навчається 158 учнів, з яких атестуються 136 учнів. З них   атестовано:  на  високому та  достатньому рівні   45%.

По групам класів показник якості склав: по школі I ступеню - 75%; по школі П ступеню – 30%; по школі Ш ступеню – 78%.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10

 

 

 

Показник освітньої діяльності

2.1.2 Рівень навчальних досягнень учнів за результатами  контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової  навчального плану, проведених незалежною експертною комісією  у випускних класах кожного ступеню

 

Контрольні роботи були проведені в 4класі з математики та української мови, в 9класі -  з алгебри, в 11 класі -  з української мови.  Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях, в середньому склав 44%.

Учні  4, 9, 11 класів, що писали експертні контрольні роботи, показали достатній рівень навчальних досягнень. Дещо нижчий рівень знань показали учні 11 класу -  з української мови.

 

Пропозиції: посилити  контроль  за станом викладання української мови  в 11 класі.

 

Кількість набраних за критерієм балів 9,5

 

 

 

Показник освітньої діяльності

2.1.3 Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених експертною комісією та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі

 

Розбіжність становить від 0 до 6 %.

 

Пропозиції: посилити контроль за станом оцінювання навчальних досягнень учнів

Кількість набраних за критерієм балів – 9

 

 

Показник освітньої діяльності

2.1.4 Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо

При вивченні даного  показника було  встановлено, що учні школи щорічно приймають участь в районних і обласних олімпіадах з базових дисциплін. Багато з них ставали призерами  олімпіад районного та обласного рівнів.

В 2008-2009  році в районних олімпіадах були учасниками 31 учень школи.

З них зайняли  перше місце ( з математики - 1 учень); 4 учнів зайняли другі місця ( з хімії, фізики, історії, української мови); 4 учні вибороли треті місця ( з математики, англійської мови, біології, фізики). Учень 9 класу Мальцев Дмитро був учасником обласної олімпіади з математики.

Учні  школи  є постійними учасниками районних, обласних конкурсів.

Учень 6 класу Булавін Сергій став переможцем першого районного математичного конкурсу. Учениця 10 класу Вербицька Людмила виборола ІІ місце в обласному конкурсі юннатів «Знаю. Вмію. Дію.»

У 2007 – 2008 році учениця 10класу Вербицька Людмила  зайняла ІІ місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край –моя земля» і була нагороджена цінним подарунком

З 2005 року по цей час школа є переможцем обласного конкурсу «Школа – мій рідний дім».

 

Пропозиції: продовжити роботу з обдарованими дітьми. Використовувати  різні види заохочень як вчителів, так і дітей переможців олімпіад різного рівня.

 

Кількість набраних за критерієм балів 4

 

 

Показник освітньої діяльності

2.1.5 Участь учнів у районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо

 

За результатами участі в олімпіадах  з 2006-2008 роки команда школи займала 4-7 місця в районі. Значних успіхів добилася команда школи на олімпіадах з математики, біології, хімії, української мови.

За останні 3 роки участь в районних  і обласних олімпіадах, конкурсах МАН прийняли 94 учнів школи, з них  25 учнів вибороли призові місця.

У 2008-2009 навчальному році  нажаль в школі не було жодного члена МАН.

У 2009 році членами МАН стали 8 учнів 10 класу

 

Пропозиції: більш широко залучати  учнів старших класів до дослідницької діяльності.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10

 

 

 

 

 

2.2 Результати виховної роботи

 

Показник освітньої діяльності

2.2.1 Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

В школі протягом 10 років вивчається  питання соціальної адаптації учнів. Моніторингові дослідження показали, що випускники в основному адаптуються до соціального середовища. Всі випускники навчаються або працюють. Відсутні випадки асоціальної поведінки серед випускників школи.

Робота з учнями по  профілактиці правопорушень та згубних звичок дає відчутний результат:

-                             не зафіксовано пропуск учнями навчальних занять без поважних причин;

-                             здійснюється вплив на всебічний розвиток учнів, формується  характер поведінки  й  орієнтації учнів в суспільстві;

-                              систематично проводиться профілактична робота з учнями  щодо попередження  пропусків навчальних занять без причини, активно проводиться роз’яснювальна робота.

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжувати моніторинг рівня адаптації учнів до навколишнього середовища.

 

 

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,7

 

 

Показник освітньої діяльності

2.2.2 Стан розвитку учнівського самоврядування

 

У результаті  експертизи встановлено, що в школі працюють дві дитячі організації: початкова школа – «Країна Сонячних Зайчиків» та основна школа -  «Берегиня» зареєстрована в 2004 році рішенням   Чумаківської сільської ради від 21.01.2004р. Діяльність об’єднання здійснюються за допомогою учнівського самоврядування. Найважливіший орган самоврядування – Шкільний уряд, який об’єднує в собі  центр культури і дозвілля; центр  творчості; центр здоров’я та спорту; центр навчання; центр  дитячої  служби новин. Керує діяльністю уряду Президент школи, який обирається на загальношкільних виборах шляхом таємного голосування.  В роботі Уряду використовуються різні форми. Самоврядування – дієвий спосіб поєднання теорії і практики у вихованні громадянина демократичного суспільства. Учні на практиці застосовують свої права та обов’язки.

На початку кожного навчального року проводяться вибори активу класів, на якому базується основна робота органів самоврядування.

 Шкільне учнівське самоврядування допомагає громадянському вихованню учнів, формує  їх життєву позицію та соціальну адаптацію.

 

Пропозиції: адміністрації школи, класним керівникам продовжувати залучати до роботи в органах учнівського самоврядування учнів школи для розв’язання питань, пов’язаних з функціонуванням навчального закладу.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,88

 

 

Показник освітньої діяльності

2.2.3 Участь учнів у виховних заходах

У результаті аналізу було встановлено, що виховна робота в школі проводиться комплексно. Учні школи залучаються до участі у виховних заходах, до роботи в гуртках (1), спортивних секціях (4), танцювальному колективі «Ритм», шкільної народознавчої кімнати, шкільної картинної галереї та роботі по створенню музею села.

Учні нашої школи є постійними учасниками різноманітних обласних, районних конкурсів. За останні 3 роки наші вихованці були відзначені дипломами, грамотами, подяками, цінними подарунками за участь у таких конкурсах:

·        обласному фестивалі театрального мистецтва «Театральна мозаїка»;

·        призерами районного конкурсу та учасниками обласного конкурсу агітбригад на екологічну тематику.

Вихованці гуртка «Юні квітникарі» стали переможцями в обласному конкурсі «Знаю. Вмію. Дію» (2008р. - І місце Вербицька Людмила, ІІ місце – Клочко Катерина; 2009р.- ІІ місце Вербицька Людмила)

В 2008-2009н.р. два вихованці школи стали призерами обласних екологічних конкурсів.

 

Пропозиції: продовжувати виховний процес, охоплюючи всі напрямки виховної роботи.

 

 

Кількість набраних за критерієм балів – 12

 

Підсумок за розділом ІІ: 11,82  балів

 

Відповідає достатньому рівню

Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Показник освітньої діяльності

3.1.1 Концепція розвитку навчального закладу

 

Основними напрямками  контрольно-аналітичної діяльності були:

1. Адаптація учнів 1-5 класів до навчання.

2. Отримання інформації для педагогічного аналізу.

3. Надання методичної та практичної допомоги учителям.

4. Створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей.

5.Удосконалення НВП для реалізації шкільної навчальної програми. Адміністрація школи чітко бачить перспективи розвитку школи, всю діяльність вибудовує на аналізі цих перспектив, визначає стратегічні лінії розвитку закладу і націлює колектив на їх виконання. Школа має чітко виражену, зорієнтовану на перспективу концепцію розвитку, основою якої є персоналізація навчального процесу і психологічне вмотивування допрофільної підготовки і профільного навчання.

 

 

Пропозиції: адміністрації звернути увагу на розробку та реалізацію системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів та розробку критеріїв зростання можливостей школи. Забезпечити більш ефективне управління науково-методичною роботою.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 9

 

 

Показник освітньої діяльності

3.1.2 Планування діяльності навчального закладу

 

При вивченні  планування діяльності навчального закладу був розглянутий статут школи, план роботи школи на рік, робочий навчальний план, протоколи засідань Ради школи, педагогічної ради, книга наказів, класні журнали, особові справи, календарне планування, поурочні плани, матеріали роботи з батьками, картотека нормативних та методичних документів з питань планування, проведена бесіда з адміністрацією та педагогічними працівниками з метою виявлення  обізнаності з документами. За результатами аналізу встановлено, що планування роботи школи відповідає нормативним вимогам – “Інструкції з ведення ділової документації”. План роботи школи на рік конкретний, всеохоплюючий, чітко структурований. Основні розділи плану відповідають ключовим положенням законодавства України про освіту. План містить аналіз роботи колективу школи за попередній період  та чітко формулює мету і завдання школи   на перспективу. Робочий навчальний план має пояснювальну записку, чітко детермінує використання годин інваріантної і варіативної частин. План складений з урахуванням специфіки школи, згідно її концепції і пріоритетам. Плани роботи всіх підрозділів відображають  всю повноту завдань, що стоять перед школою ,  вказують шляхи  їх розв’язання. У  планах школи і її структурних підрозділів чітко  вказуються терміни виконання  і особи, що відповідають за реалізацію  їх окремих положень і розділів.

 

Пропозиції: адміністрації школи приділити увагу впровадженню сучасних інноваційних методів управління  навчальним закладом.

 

Кількість набраних за критерієм балів –  10,08

 

 

 

Показник освітньої діяльності

3.1.3 Ефективність управлінських рішень

 

У результаті  експертизи даного показника  освітньої діяльності встановлено, що управління школою здійснюється на основі системного аналізу. Керівництво визначає мету, завдання, реальний стан школи як цілісної системи, з’ясовує причини негативних явищ в розвитку закладу, обирає  шляхи їх подолання. На основі вивчення  проблем  приймаються управлінські рішення,  які є  конкретними, дієвими, логічно обґрунтованими.

Проблемою можна вважати  недостатню  ступінь  визначення керівництвом недоліків у роботі педпрацівників; не завжди розробляються заходи на виконання рішень педагогічних рад.

 

 

Пропозиції: тримати на постійному контролі рішення педагогічних рад, розробляти заходи щодо їх впровадження. Адміністрації школи активізувати роботу  з питання визначення недоліків у роботі педпрацівників.

 

 

 

Кількість набраних за критерієм балів –  8,1

 

 

 

 

 

Показник освітньої діяльності

3.1.4 Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу

 

В результаті вивчення документації, проведених співбесід з адміністрацією школи встановлено, що дирекція  школи не завжди застосовує в управлінні закладом інноваційні управлінські схеми, інформаційні технології.  Серед основних управлінських технологій чільне місце посідають моніторинги , що дають можливість ефективного регламентувати роботу навчального закладу.

На базі школи проводяться семінари районного та обласного рівнів. 

 

Пропозиції: адміністрації школи забезпечити умови отримання та аналізу цілісної об’єктивної інформації про позакласну та позашкільну роботу, організацію дозвілля школярів.

 

Кількість набраних за критерієм балів –  7,63

 

Показник освітньої діяльності

 

 

 

 

3.1.5 Якість внутрішкільного контролю

 

При розгляді даного показника освітньої діяльності  були опрацьовані  перспективний і річний плани роботи, книги наказів, протоколів педрад, внутрішкільного контролю, нарад при директорові,  класні журнали. Було виявлено, що контроль адміністрації за станом навчально-виховного процесу здійснюється на основі нормативних документів.

Якість внутрішкільного контролю в цьому освітньому закладі визначається досить високим рівнем проінформованості адміністрації про стан навчально-виховного процесу. Ведеться моніторинг читацьких, мовленнєвих та обчислювальних навичок учнів.

Результати внутрішкільного контролю фіксуються у Книзі обліку наслідків внутрішкільного контролю заступника директора школи з навчально-виховної роботи Підтиканої С.М. та директора школи Риндич Т.А.. Їх перевірка показала, що адміністрація школи відвідує уроки вчителів, використовуючи різні види контролю. Аналіз відвіданих уроків, як правило, комплексний, який передбачає взаємозв’язок мети . змісту, форм і методів організації освітнього процесу.

Внутрішкільний контроль спланований в річному плані роботи школи. Результати контролю доводяться до  педпрацівників школи. До недоліків можна віднести неналежну увагу контролюючих осіб до предметів естетичного циклу (образотворче мистецтво, музика), трудового навчання, фізичної культури.

 

Пропозиції: адміністрації школи більше звернути увагу на посилення контролю за викладанням окремих дисциплін.

 

Кількість набраних за критерієм балів –   7,4

 

 

Показник освітньої діяльності

 

3.1.6 Ведення ділової документації

 

При  вивченні  ведення ділової документації були переглянуті такі документи:

*    Статут навчального закладу,

*    план роботи школи на навчальний рік,

*    книга наказів з основної діяльності,

*    книга наказів з кадрових питань,

*    книга обліку руху учнів,

*    алфавітна книга запису учнів,

 книга протоколів загальних зборів (конференцій) колективу школи,

 трудові книжки,

 книга протоколів педагогічної ради,

 книга обліку особового складу педагогічних працівників,

 книга обліку трудових книжок,

 книга обліку бланків і видачі свідоцтв про базову середню освіту,

 книга обліку бланків і видачі атестатів про повну середню освіту,

книга обліку видачі похвальних листів і грамот,

 класні журнали,

 журнали планування та обліку роботи гуртка,

 книга протоколів піклувальної ради, 

 особові справи учнів,

 журнал обліку пропусків і заміщення уроків,

 контрольно-візитаційна книга,

 журнал обліку звернень та заяв громадян,

 розклад уроків,

 графік роботи гуртків,

 графік проведення позакласних заходів, 

 Типові правила внутрішнього трудового розпорядку,

 навчальні плани та навчальні програми.

Шкільна документація ведеться у відповідності до «Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх  навчальних закладах І-ІІІ ступенів». Контроль за веденням  ділової документації здійснює  директор школи.

Накази по фінансовій діяльності та руху кадрів велися російською мовою до 01.08.2009, що є порушенням Закону «Про мову»

 

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжити вести ділову документацію згідно вимог чинного законодавства.

 

Кількість набраних за критерієм балів –   10,49

 

 

 

Показник освітньої діяльності

3.1.7 Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю

 

У ході  проведення експертизи взаємодії  з органами місцевого самоврядування, громадськістю була вивчена  документація: 

- матеріали піклувальної ради,

- протоколи загальних зборів,

- план роботи школи,

- плани роботи класних керівників ,

- проведені бесіди з адміністрацією школи.

Було з’ясовано, що школа, її адміністрація активно співпрацює з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Широко залучаються до розв’язання шкільних проблем Піклувальна рада школи, батьківські комітети класів. На високому рівні організовано діяльність освітнього закладу з батьківською громадськістю. Традиційними є такі форми спілкування, як консультації, збори, «Дні відкритих дверей» тощо.

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжувати активно  залучати органи громадського самоврядування до розв’язання  проблем школи.

 

Кількість набраних за критерієм балів –  8

 

 

Показник освітньої діяльності

3.2 Суспільний рейтинг навчального закладу

 

У результаті експертизи виявлено, що школа має  достатній суспільний рейтинг. Це підтверджується даними бесід,  проведених  серед учнів, батьків, випускників школи. Більш широко запроваджувати таку форму збору та узагальнення інформації, як анкетування.

Навчальний заклад підтверджує свій  рейтинг непоганими результатами  участі учнів школи  в районних та обласних олімпіадах , рівнем навчання випускників у ВНЗ, якістю організації дозвілля учнів.  

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжити роботу, направлену на сприяння діяльності широкої мережі гуртків та спортивних секцій.

 

Кількість набраних за критерієм балів –  9,66

 

Підсумок за розділом ІІІ:   13,25 балів

 

Відповідає достатньому рівню

 

 

Розділ ІV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ´Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

 

Показник освітньої діяльності

4.1 Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу

 

При проведенні експертизи даного освітнього показника встановлено, що  адміністрація школи, колектив  школи створюють належні умови для одержання середньої освіти учнів з урахуванням їх індивідуальних можливостей і інтересів. Дотримуються права і свободи учасників навчально-виховного процесу, зазначених у нормативних документах: Законі України “Про освіту”, Законі України “Про загальну середню освіту”, Статуті школи, Правилах внутрішнього розпорядку школи, Колективному договорі .

 

Пропозиції: адміністрації школи  активізувати можливості матеріального заохочення обдарованих дітей.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 10,16

 

 

 

Показник освітньої діяльності

4.2 Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій

При вивченні забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій була розглянута шкільна документація з даного питання, а саме: картотека нормативних документів, банк даних, журнал реєстрації вхідного і вихідного листування, протоколи нарад, зборів, засідань Ради школи та педагогічної ради, піклувальної ради, плани роботи класних керівників, педагога-організатора, план роботи школи на рік, книга наказів, акти обстеження житлово-побутових умов, фінансова документація, проведені бесіди з учасниками навчально-виховного процесу. У результаті з’ясовано, що соціальна підтримка дітей з малозабезпечених сімей і з інших соціально-вразливих категорій здійснюється школою на високому  рівні.

  

Пропозиції: адміністрації школи продовжувати роботу по підтримці дітей з сімей пільгових категорій.

 

Кількість набраних за критерієм балів 10,24

 

Показник освітньої діяльності

4.3 Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

При проведенні  експертизи  даного освітнього показника  встановлено, що медичне обслуговування ведеться фельдшером сільського ФАПу, яка закріплена за школою, і лікарями медичної амбулаторії с. Чумаки. Медичні огляди проходять щорічно, вчасно. На 1 вересня кожного року СЕС району здійснює контроль санітарних книжок і готує довідку щодо  допуску працівників школи до роботи.

 Проводити психологічний супровід навчально-виховного процесу практичним психологом школа не має можливості за відсутності останнього, проте щотижня в школі працює вчитель-логопед.

 

Пропозиції: адміністрації школи співпрацювати з органами місцевого самоврядування для вирішення проблеми медичного обслуговування учнів та працівників.

 

Кількість набраних за критерієм балів 8,6

 

4.4 Організація харчування учнів

В результаті експертизи встановлено, що у школі працює облаштована їдальня, яка забезпечує учнів школи  гарячим харчуванням. Із 158 учнів школи 104 забезпечено гарячими сніданками, що становить 66%

У школі харчуються безкоштовно 100% учнів 1-4 класів, а також:

·        діти позбавлені батьківського піклування 2чол. -  100%

Останнім часом, завдяки роботі адміністрації школи та батьківської громадськості, по здешевленню вартості харчування,   відсоток охоплення дітей гарячими сніданками в школі ІІ-ІІІ ступеня, зростає:

 

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Школа І ступеня

100%

100%

100%

100%

Школа ІІ-ІІІ ступеня

28%

35%

37%

40%

Харчування дітей у школі проводиться в основному відповідно до нормативних документів, з дотриманням основних вимог до організації гарячого харчування учнів шкіл. У школі створено матеріальні умови для організації харчування. Але не створено належних умов для організації дієтичного харчування, хоча різноманітність страв є задовільною.

 

Пропозиції: адміністрації школи сприяти забезпеченню дієтичним харчуванням дітей , що його потребують.

 

Кількість набраних за критерієм балів – 9,14

 

Показник освітньої діяльності

4.5 Стан дитячого травматизму

 

Проводячи експертизу стану дитячого травматизму, було розглянуто шкільну документацію з даного питання, проведено бесіди з учнями, огляд школи, навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали та спортивного майданчика, проводилось спостереження за роботою учнів та вчителів. У ході аналізу було встановлено, що адміністрація школи, педагогічний колектив, працівники школи дотримуються норм охорони праці і техніки безпеки при організації навчально-виховного процесу.

За останні три роки в школі не зафіксовано  випадків   дитячого травматизму. Документація з охорони праці перебуває в належному стані.

Разом з тим у школі відсутні: кабінет  з ОБЖД, планування та облік роботи загонів ЮІР та ДП.

 

Пропозиції: адміністрації школи, створити кабінет ОБЖ та організувати роботу загонів ЮІР та ДП.

 

 

Кількість набраних за критерієм балів 8,6

 

 

Показник освітньої діяльності

4.6 Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів

 

У ході  проведення експертизи даного освітнього показника встановлено, що школа в основному дотримується вимог щодо забезпечення умов збереження здоров’я учнів.  Тепловий, світловий , питний , повітряний режими, а також режим роботи школи   відповідають державним санітарним нормам.  У школі ведеться робота з профілактики різних захворювань та формування навичок здорового способу життя.

Щорічно проводяться медичні огляди, щеплення. Підсумки медичних обстежень доводяться до відома батьків з метою запобігання розвитку хвороб, своєчасного лікування.

 

Пропозиції: адміністрації школи  залучати до проведення  лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів фахівців.

 

Кількість набраних за критерієм балів 9,15

 

 

Показник освітньої діяльності

4.7 Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота тощо)

 

Адміністрація школи веде контроль  за фізичним вихованням у навчальному закладі. Розділ «Основи здоров′я та фізична культура» є в річному плані роботи школи. Проводяться наради, педради з питань фізичного виховання учнів.

При вивченні стану фізичного виховання в навчальному закладі була розглянута шкільна документація, а саме: план роботи школи на рік, планування фізкультурно-оздоровчої роботи, плани роботи класних керівників, особові справи учнів, книга наказів тощо; проведена бесіда з класними керівниками, вчителями, адміністрацією щодо їх обізнаності зі станом здоров’я дітей. У ході аналізу було встановлено,  що фізичне виховання і спортивно-масова робота в школі здійснюється на високому рівні,  в навчальному плані закладу передбачено введення третьої години фізичного виховання. У школі сплановано відповідну роботу, розроблено календар спортивно-масових заходів, до організації цієї роботи залучені органи дитячого самоврядування. 

Вчитель фізичного виховання чітко дотримується виконання  Закону України «Про охорону дитинства» частини 10 ст.19, рішення  Міністерства освіти і науки України  та колегії Міністерства охорони здоров’я України  від 11 листопада 2008 року № 13/1-2/10/11/,  наказу Міністерства освіти і науки України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізизичного виховання та збереження здоров'я школярів в навчальних закладах України» №956 від 22.10.2008 року та «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних заходах» № 1008.

Учні школи приймають участь у змаганнях районного рівня, де здобувають призові місця. Загальний рейтинг роботи школи з фізпідготовки в районі високий.

 

Пропозиції: адміністрації школи зміцнювати  і поповнювати матеріальну базу для фізичного розвитку і занять з фізкультури.

 

 

 

Кількість набраних за критерієм балів 9,7

 

 

 

Показник освітньої діяльності

4.8 Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників

 

Проводячи експертизу даного освітнього показника, було переглянуто програму оздоровлення та відпочинку учнів та педагогічних працівників, план роботи школи, план роботи профспілкового комітету, план виховної роботи, матеріали шкільних заходів пізнавально-розважального характеру за участю батьків, проведено анкетування. На належному рівні проходить спільна робота школи з закладами  культури з організації змістовного дозвілля школярів

 

Літнє оздоровлення учнів проводиться на базі пришкільного оздоровчого табору «Пролісок». Щорічно в ньому оздоровлюється до 100 дітей. У 2006-2008  роках школа була нагороджена грамотами РВО за організацію роботи літнього оздоровлення. П’ять років поспіль в школі проводилися міжнародні спортивні пришкільні табори за спонсорські кошти. У 2009 році був проведений виїзний морський табір.  

Оздоровлення школярів і педагогічних працівників в школі здійснюється на достатньому рівні, в межах фінансування.

 

Пропозиції: адміністрації школи продовжити роботу по організації  оздоровлення і відпочинку учнів школи, залучаючи позабюджетні кошти.

 

Кількість набраних за критерієм балів 8,1

 

 

Підсумок за розділом ІV:  11,50 балів

 

Відповідає достатньому рівню

 

Результативність освітньої діяльності школи

10,43+11,82+13,25+11,50=47 балів

 

Загальні висновки:

КЗ Зорянська СЗШ забезпечує умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку, закладає базис для збереження наступності із дошкільним періодом розвитку дитини, сприяє подальшому становленню особистості школяра.

Загальний  підсумок за всіма  показниками освітньої діяльності  складає  47 балів, що відповідає достатньому рівню.

Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків:

1.     Суворо дотримуватись плану курсової перепідготовки кадрів при ДОІППО талану атестації педагогічних кадрів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами та доповненнями, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 грудня  1998 року № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.1998р. за № 792-3232.

2.     Продовжити роботу щодо навчально-методичного забезпечення початкової школи згідно з Базовим переліком засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2006 року № 264.

3.     Активно запроваджувати в навчально-виховний процес сучасні інноваційні технології.

4.     Удосконалити роботу з обдарованими дітьми школи І ступеня

5.     Спрямувати науково-методичну роботу школи на її  високу результативність.

 

Пропозиція щодо атестаційного висновку: за наслідками атестаційної експертизи встановлено, що рівень освітньої діяльності КЗ Зорянська   середня загальноосвітня школа  Дніпропетровського району достатній.

Навчальний заклад пропонується визнати  атестованим на достатньому рівні.

 

Директор  КЗ Зорянська середня загальноосвітня школа 

Риндич Тетяна Антонівна відповідає  займаній посаді.

 

Акт складено «____»__________200                                 

 

Голова експертної комісії:

_________________

М.О. Шеремет

 

Члени експертної комісії:

      ________________

Є.В. Крічкевич

 

 

_________________

 

Н.П. Заяць

 

 

_________________

 

Л.О. Лапичева

 

 

_________________

 

Н.М. Олійник

 

 

_________________

 

Н.О. Кужель

 

 

      ________________

Н.В.Півнєва 

 

 

_________________

О.О.Сіргієнко

 

 

_________________

Т.А.Сітало

 

 

_________________

Т.Ю. Тегза

 

 

_________________

 

Л.П. Волок

 

      ________________

В.В. Полив’яний

 

 

_________________

Н.І. Грищенко

 

 

_________________

О.М.Овсюк

 

 

_________________

В.В. Півнєв

 

З актом ознайомлена:   

Директор КЗ Зорянська середня загальноосвітня школа                        

 

_________________

 

Т.А. Риндич

 

«______»___________200___р.